_LOGINCREATE  

Menu

Ogólne
Strona główna
Ogłoszenia

RoślinyInfo
Regulamin
FAQ
Gatunki chronione
 
Nasze galerie
· Galeria roślin
· Galeria zwierząt
· Galeria artykułów
 
Dodaj banner
 

Regulamin serwisu TaBaza

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z serwisu TaBaza, dostępnego pod adresem tabaza.info, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od dnia publikacji.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownikiem jest osoba, która założyła konto w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie.
 4. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby Serwisu i nie są przekazywane innym podmiotom.
 5. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z funkcjonowaniem Serwisu na adres poczty elektronicznej zawarty w Profilu Użytkownika;
 6. Użytkowanie Serwisu oznacza akceptację Regulaminu wraz z jego zmianami. W przypadku braku akceptacji Użytkownik obowiązany jest do zwrócenia się do Administratora celem skasowania konta.
§ 2. Zasady korzystania
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami użytkowania Serwisu, polskim prawem, dobrymi obyczajami i normami społecznymi.
 2. Użytkownik ma prawo publikowania zdjęć oraz materiałów tekstowych, które nie naruszają prawa polskiego, dóbr osobistych osób trzecich, norm społecznych, uczuć religijnych i nie zawierają treści rasistowskich.
 3. Użytkownik ma prawo zamieszczania w Serwisie prac, do których posiada prawa autorskie. Dopuszcza się zamieszczanie prac osób trzecich wyłącznie za ich zgodą z podaniem ich danych personalnych.
 4. Materiały, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż łamią prawa autorskie osób trzecich, będą usuwane bez powiadomienia.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych osobowych w Profilu Użytkownika.
 6. Użytkownik może zrezygnować z konta zgłaszając to Administratorowi. Zostaną tym samym usunięte dane, które podał przy rejestracji; użytkownik może się zwrócić o usunięcie zdjęć i opracowań tekstowych zamieszczonych w serwisie. Wszystkie dodane przez Użytkownika opisy taksonów, wypowiedzi na forum, komentarze zamieszczane pod opisami taksonów oraz w innych usługach udostępnionych w Serwisie nie zostają usunięte przy rezygnacji z konta.
 7. Administrator ma prawo usunięcia konta Użytkownika lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do części usług serwisu w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad funkcjonowania Serwisu.
 8. Administrator i Moderator mają prawo do usuwania treści opublikowanych przez Użytkownika bez podania przyczyn oraz informowania Użytkownika.
 9. Administrator może odmówić publikacji materiałów Użytkownika, które nie spełniają kryteriów technicznych lub prezentują niski poziom merytoryczny i edycyjny. Decyzja Administratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownikowi, który przestał korzystać ze swojego konta.
 11. Administrator dopuszcza reklamę towarów i usług związanych z profilem Serwisu na następujących zasadach:
  1. poprzez zamieszczenie wpisu w dziale 'Linki, adresy'
  2. na forum, poprzez informację o możliwości nabycia towaru lub usługi, pod warunkami sprecyzowanymi w regulaminie Forum;
  3. wszelka reklama umieszczana w miejscach do tego nie przeznaczonych będzie usuwana.
 12. Administratorzy i Moderatorzy w miarę swoich możliwości dołożą wszelkich starań by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.
§ 3. Zastrzeżenia
 1. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu;
  2. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego szkody;
  3. szkody Użytkownika powstałe wskutek wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie;
  4. działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich;
  5. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Administratorzy i Moderatorzy zastrzegają sobie prawa do:
  1. wprowadzania zmian w działaniu poszczególnych usług Serwisu, jak również do ich dodawania oraz usuwania;
  2. wyłączania Serwisu bez powiadomienia w razie zaistnienia konieczności;
  3. zaprzestania działania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
 3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie są w gestii Administratorów Serwisu i ich decyzja jest ostateczna.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Użyte znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.
Prawa do innych materiałów opublikowanych w serwisie definiuje Regulamin.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów zabronione bez zgody Autorów i Administratorów.
Kontakt z Administracją Serwisu
Design: © 2005, Iwona Sapijaszko

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.00 sekund